Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

Khóa học đàn với thiền của gia sư Organ và các cái khác

Bữa 29 có ghe mua 1 ổ bánh mì Huỳnh Hoa
vẩn đông và vẩn ngon, nhưng không còn ấn tượng mạnh như trước đó 3 năm
Chạy dọc vài tuyến thấy bánh mì Great phủ cũng khá, nhưng sản phẩm quá thường
SG có thể mở bao nhiêu điểm như Huỳnh Hoa mà vẩn không bão hòa nhỉ?
Sau 3 năm, vẩn giãi đãi, dù đã sẵn sàng viết Code nhưng có vẻ vẩn còn gập ghềnh
Giờ Việt Nam  đã có Chính Phủ kiến tạo rồi;) hahaha, thời gian rất kì diệu
Thêm 3 năm nữa gia sư đàn organ ở nhà chắc sẽ hóa Rồng
Cái kết luận về Đức Di Lặc và Đức Thích Ca tu đồng thời trong tiền kiếp không biết là ai nói nhỉ?
PS: 2 bạn trẻ ngồi bên cạnh cũng nói về tu tập, các khóa thiền và ứng dụng tu tập trong đời sống, hay thật!
Ghé Family gặp học sinh của gia sư dạy đàn organ tại nhà ở Trần Đại Nghĩa tan trường, ôi thôi là ăn, uống, tụ tập, luận bàn, project, mấy bạn nhỏ nhiều năng lượng thiệt, từ lớp 1 đến 12, vài bạn 12 nhỏ hơn mấy bạn lớp 6 nữa (chắc thiếu ăn) ;)

Đang mệt mệt, nhưng cũng ráng ngồi xem mấy bạn học sinh thành phố tương tác, chỗ đó là xịn gần như nhất thành phố rồi, nhưng vẩn có cảm giác chật chội

Nếu được chọn, mình vẩn thích như tuổi thơ thời đi học của mình hơn, nhiều không gian và thiên nhiên hơn

 
Scroll to top