Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Giáo trình method rose trang 48 bài về dấu Thăng # lúc chơi đàn sẽ phải đánh như thế nào

Mọi người cho e hỏi, e học theo giáo trình method rose đến trang 48, bài về dấu Thăng #, nhưng em không rõ lúc chơi đàn sẽ phải đánh như thế nào. E có đọc trên mạng nhưng các anh chị gia sư và thầy cô cũng chưa có nói cách chơi. Các bác chỉ e với?

Giải đáp của các bạn gia sư dạy Organ tại nhà
Nốt nào có dấu Thăng (#) thì đánh nốt đó # lên.bài này bạn đánh nốt F# nhé
lúc đánh FA# thì chỉ cần đánh phím F# đen, ko đánh phím trắng Fa phải ko bác
Đúng rồi.khi nào thấy dấu bình thì đánh bình thường
Thanks bác nhiều lắm lun, e mò từ qua đến giờ trên mạng ko chỗ nào nói cụ thể cái này cả :)
Nhờ ở đầu khuôn nhạc nếu có dấu hóa (# hoặc b) thì ta đánh nốt đó # hoặc b.như bài phía dưới là ví dụ
Trong bài số 4 có dấu # ở đầu, vị trí Fa# thì tất cả Fa còn lại trong cả bài nhạc sẽ đánh phím đen Fa# đúng ko ak?

 
Scroll to top