Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Các lớp cần gia sư organ ở Tạ Quang Bửu, Nguyễn Xiển, Tây Kết, Mullberry Mộ Lao, Xuân Đỉnh, Âu Cơ

Các lớp cần gia sư dạy Organ được cập nhật mới tháng 2/2017 các bạn gia sư tham khảo nhé
Organ từ đầu cho 2 mẹ con tuần 2 buổi 300k/ buổi mỗi mẹ con học 1 tiếng( học tối thứ 6 và ngày chủ nhật) Địa chỉ: Tạ Quang Bửu, y/c Nữ

Organ từ đầu tuần 1 buổi dạy 60 phút 200k/buổi
Địa chỉ: Nguyễn Xiển Nguyễn Trãi
Y/c nữ tốt nghiệp

Cần gia sư dạy đàn Organ tại nhà ở Tây Kết - Nguyễn Khoái cho em học sinh học từ đầu, hs lớp 4, 170k/buổi dạy 60 phút.

Cần gia sư Organ cho hs nam lớp 4 tuần 2 buổi 60 phút/ buổi học tối
Địa chỉ: Mullbery Mộ Lao - Hà Đông

Bé 5 tuổi chưa biết gì về Organ cần gia sư hướng dẫn làm quen từ đầu, 190k/buổi dạy 60 phút, địa chỉ: Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm.

Organ cho bé 12 tuổi, 210k/buổi dạy 60 phút, địa chỉ: Âu Cơ.

Organ từ đầu cho bé 5 tuổi, 170k/buổi, tuần 2 buổi (ưu tiên buổi sáng thứ 7, nếu gia sư dạy tốt bận buổi đó thì có thể sắp xếp) địa chỉ: HOàng Quốc Việt.

Organ từ đầu cho bé 5 tuổi, 170k/buổi, tuần 2 buổi, địa chỉ: Thái Hà.

 
Scroll to top