Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Gia sư organ đệm hát ở Quan Thổ Đống Đa, từ đầu ở Ngọc Khánh, Bùi Xương Trạch và Royalcity Nguyễn Trãi

Dạy Organ đệm hát cho bé 9 tuổi, tuần 2 buổi, 210k/buổi dạy 60 phút, địa chỉ: Ngõ Quan Thổ- Đống Đa.

Dạy Organ từ đầu cho em học sinh vừa học hết lớp 2 lên lớp 3, 200k/buổi, tuần 2 buổi, địa chỉ: Ngọc Khánh (Chiều hoặc tối nay gia đình muốn gặp gia sư trao đổi bạn nào dạy được đăng ký luôn nhé).

Dạy gia sư Organ từ đầu cho bạn học sinh nữ lớp 7, tuần 2 buổi (90 phút), 200k/buổi, địa chỉ: Bùi Xương Trạch - Thanh Xuân
Hà Nội

Cần gia sư Dạy Organ cơ bản cho học sinh nữ 12 tuổi biết 1 chút cơ bản, 200k/buổi dạy 90 phút, địa chỉ: Royalcity Nguyễn Trãi. Học tối tuần 1 -2 buổi.

 
Scroll to top