Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Các lớp gia sư dạy Organ ở Cầu mai Động, Định Công, Trần Quý Kiên, Nguyễn Chí Thanh, Thanh Am Thượng Thanh, Chùa Láng

Dạy Organ cho 2 cháu gái học lớp 1, tuần 2 buổi, 320k/buổi dạy 90 phút, địa chỉ: Cầu mai Động.
Buổi đầu gia sư mang đàn đi dạy và tư vấn cho gia đình mua đàn nào phù hợp.
Y/c: Nữ

Organ cho học sinh lớp 3, gia đình cho biết cháu hè năm trước đã học được một chút nhưng không dùng đến chắc quên hết. 220k/buổi dạy 90 phút, tuần 5 buổi (học tối, có thể 1,2 buổi sáng nếu gia sư bận tối). địa chỉ: Định Công.
Y/c: gia sư nghiêm khắc (gia sư nam hoặc nữ đều ok)

Organ từ đầu cho em học sinh lớp 6, tuần 2 buổi sáng khoảng 9h học, 210k/buổi dạy 90 phút, địa chỉ: Trần Quý Kiên - Cầu Giấy.


Gia sư dạy organ từ đầu cho học sinh nữ lớp 7, tuần 2 buổi 180k/buổi dạy 60 phút, 220k/buổi dạy 90 phút. Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh.

Dạy Organ cho em học sinh nữ lớp 1 đã biết chơi 1 chút cơ bản, 250k/buổi dạy 90 phút, địa chỉ: Thanh Am - Thượng Thanh - Long Biên.

Organ cho học sinh nữ lớp 8 học từ đầu, tuần 1 buổi sáng thứ 5 hoặc sáng thứ 7, 220k/buổi dạy 90 phút. Địa chỉ: Đường Chùa Láng (Đi Đường Láng hoặc Nguyễn Chí Thanh vào).

 
Scroll to top